Công Ty Quảng Cáo Tam Giang

Tiếng Việt Tiếng Anh
Các công trình đã thực hiện
Tất cả

Tam Giang 

Cung cấp trọn gói hoặc từng phần các hạng mục chuỗi cửa hàng:

 - Cải tạo mặt tiền, ốp alu, bảng hiệu, poster - pano quảng cáo

 - Nội thất cửa hàng; Sửa chữa phần thô, điện nước;  

 - Bảo trì định kỳ.

 

                          Chúng tôi đã làm công việc này suốt 15 năm qua !

Các công trình đã thực hiện
Tất cả

Tam Giang 

Cung cấp trọn gói hoặc từng phần các hạng mục chuỗi cửa hàng:

 - Cải tạo mặt tiền, ốp alu, bảng hiệu, poster - pano quảng cáo

 - Nội thất cửa hàng; Sửa chữa phần thô, điện nước;  

 - Bảo trì định kỳ.

 

                          Chúng tôi đã làm công việc này suốt 15 năm qua !

Zalo