Chi tiết tin

CẦN TUYỂN

 

       *  Thợ mộc - làm các sản phẩm ván công nghiệp
(lương tháng / lương ngày)

* Thợ quảng cáo: có khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện công trình

* Trợ lý giám đốc: có chuyên môn về thiết kế, trình độ đại học


.